046 8387537 [email protected]

Praca biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

Opublikowane przez admin

Opublikowano: 19-09-2021

Witam naszych Czytelników w kolejnym roku szkolnym

Bogumiła Kotulska

Zapraszam do biblioteki w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 15.00

WTOREK 8.00 – 15.00

ŚRODA 8.00 – 15.00

CZWARTEK 8.00 – 15.00

PIĄTEK 9.00 – 11.00

Na czas trwającej pandemii COVID-19 nadal obowiązują wprowadzone
w ubiegłym roku szkolnym zasady, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy czytelnicy.

Opracowany został regulamin zawierający zasady korzystania
z księgozbioru podczas epidemii oraz harmonogram wizyt w bibliotece uczniów poszczególnych klas.

HARMONOGRAM WIZYTUCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH KLASW BIBLIOTECE SZKOLNEJ

KLASATERMIN
2aPiątek godz. 9.15
2bPoniedziałek godz. 12.15
3aCzwartek godz. 10.00
3bCzwartek godz. 9.15
4aŚroda godz. 8.30
4bWtorek godz. 8.30
5aŚroda godz. 11.30
5bŚroda godz. 12.35
6Czwartek godz. 11.30
7aWtorek godz. 11.30
7bWtorek godz. 12.35
8aPoniedziałek godz. 11.30
8bPoniedziałek godz. 12.35
1a (2 półrocze)Środa godz. 10.45
1b (2 półrocze)Czwartek godz. 10.45

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. PIERWSZEGO MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w NOWYCH ZDUNACH W CZASIE EPIDEMII COVID-19

 1. ZASADY OGÓLNE
 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami otwarcia biblioteki szkolnej umieszczonymi na drzwiach wejściowych do biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń wchodzący do biblioteki ma obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość minimum 1,5 metra
  od pozostałych użytkowników.
 4. Jednocześnie w bibliotece mogą przebywać dwie osoby, każdy następny czytelnik oczekuje na korytarzu w bezpiecznej odległości.
 5. Nauczyciel bibliotekarz nosi osłonę nosa i ust podczas wykonywania obowiązków.
 6. Zapewnia się regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy (np. klamki, blaty, oparcia krzeseł).

II. ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 1. Ograniczony zostaję dostęp do księgozbioru.
 2. Wypożyczający nie korzystają z wolnego dostępu do zbiorów, książki podaje wyłącznie bibliotekarz.
 3. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem czytelnicy oczekują na książkę w wyznaczonym miejscu (biurko dla wypożyczających książki).
 4. Czytelnia dla uczniów jest zamknięta.
 5. Wypożyczanie książek uczniom klas I-VIII odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu.

III. ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracane książki do biblioteki są poddane dwudniowej kwarantannie.
 2. Przyjęte książki zostają odłożone na wydzielony i oznakowany regał.
 3. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone
  z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny.

IV. ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny
  lub telefonicznie o terminach zwrotów podręczników.
 3. Uczniowie/Rodzice zwracają podręczniki w kompletach.
 4. Uczniowie do biblioteki wchodzą pojedynczo.
 5. Nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą przeznacza 10 minut na każdego ucznia, np. zgodnie z numerem ucznia w dzienniku.
 6. Uczeń podaje dane czytelnika: imię, nazwisko, klasę oraz numer inwentarzowy podręcznika. Wraz z wychowawcą sprawdza zgodność numerów kart we wszystkich podręcznikach, a następnie oddaje je bibliotekarzowi.
 7. Nauczyciel bibliotekarz sprawdza stan konta czytelnika, udziela informacji, czy wszystkie książki zostały zwrócone.
 8. Z podręczników należy usunąć foliowe okładki, zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki.
 9. Podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić.
 10. W bibliotece będzie wyznaczone miejsce, w którym będą składowane zwracane podręczniki na czas kwarantanny.
 11. Złożone podręczniki zostaną oznaczone datą, w której zostały przyjęte.
 12. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz ponownie dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza,
  o czym zostanie poinformowany przez wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.

Może Ciebie zainteresuje…

Konkurs recytatorski I – III

Konkurs recytatorski I – III

Dnia 9 maja 2024r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski "Chotomska, Tuwim, Brzechwa - w kolorowym świecie klasyki"....

Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych. W kraju organizowane są uroczystości,...

DZIEŃ ZIEMI

DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia 2024r. nasze grupy przedszkolne wzięły udział w Zielonym Marszu z okazji obchodów Dnia Ziemi. Celem tego...

Skip to content