046 8387537 [email protected]

Historia naszej szkoły

Pierwsze zdjęcie Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach

Opublikowane przez admin

Opublikowano: 18-10-1939

Kilka faktów z historii naszej szkoły

                                                        Strona z pierwszej kroniki szkoły.

Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach  (ówcześnie w Zdunach) rozpoczęła swoją działalność 18 października 1939 roku.

W okresie okupacji budynek szkoły był kilkanaście razy opuszczany z  powodu niemieckich ataków. Wszystkie pomoce naukowe uległy zniszczeniu. Ławki szkolne i książki z bibliotek wojsko niemieckie paliło na podwórzu szkolnym.

Po odzyskaniu niepodległości w ogołoconym budynku naukę rozpoczęło ponad 300 uczniów.  Było to możliwe dzięki wsparciu i pomocy rodziców i mieszkańców gminy. Powoli zaczynały odbudowywać się organizacje szkolne: Szkolne Koło PKC, Spółdzielnia Uczniowska, Związek Harcerstwa Polskiego. Wprowadzono też dożywianie dzieci z uboższych rodzin. Stopniowo wzbogacało się zaplecze dydaktyczne szkoły oraz zasoby biblioteki.  

Od 1946 roku szkoła czciciła pamięć rodaków poległych za ojczyznę. Corocznie 1 września uczniowie z nauczycielami składali kwiaty na grobach tych, którzy walczyli o wolną Polskę.

Od samego początku istnienia placówki pedagodzy przygotowywali apele, akademie, uroczystości szkolne i środowiskowe. 

W grudniu 1986 roku został wmurowany kamień węgielny pod budowę nowego budynku szkoły.
Akt erekcyjny został odczytany przez ówczesnego przewodniczącego Komitetu Społecznego p. Cezarego Dzierżka.

Obecnie w naszej szkole uczy się około 300 uczniów w 15 oddziałach klasowych. Pracuje z nimi 23 nauczycieli. Wszyscy pedagodzy posiadają pełne kwalifikacje do pracy w szkole podstawowej. Jest to kadra systematycznie doskonaląca się na kursach i studiach podyplomowych.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie: polonistyczną, przyrodniczą, historyczną, matematyczną, informatyczną, językową, a w roku szkolnym 2007/2008 centrum multimedialne
w czytelni, sfinansowane przez Fundusz Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny. Posiadamy stały, szybki dostęp do Internetu. W  ostatnich latach znacznie wzrosła ilość zakupionych lub przekazanych przez sponsorów pomocy dydaktycznych. Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, biblioteki, stołówki, sali gimnastycznej, boiska. W szkole działa sklepik prowadzony przez uczniów pod opieką p. Małgorzaty Felczak.

W naszej szkole oferujemy uczniom naukę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Najlepsi uczniowie nagradzani są stypendiami za wyniki w nauce.

Swoje zainteresowania i zdolności dzieci mogą rozwijać na:

  • dodatkowych zajęciach sportowych,
  • Samorządzie Uczniowskim,
  • Kołach zainteresowań: historycznym, informatycznym, przyrodniczym, plastycznym, teatralnym.

W ciągu roku szkolnego organizowanych jest wiele wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych. Odbywają się również wyjazdy do kina i teatrów w  Łodzi oraz Warszawie.

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łowiczu, Gminnym Domem Kultury, Powiatową Komendą Policji w Łowiczu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Może Ciebie zainteresuje…

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości", dzięki...

Wirtualne Laboratorium Empiriusz

Wirtualne Laboratorium Empiriusz

W naszej szkole realizowany jest projekt Empiriusz, który jest wirtualną symulacją chemicznego laboratorium. Dzięki...

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2023

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2023

Dbając o bezpieczeństwo naszych podopiecznych w czasie zbliżających się ferii zimowych w grupach przedszkolnych oraz w...

Skip to content