046 8387537 [email protected]

Historia naszej szkoły

Pierwsze zdjęcie Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach

Opublikowane przez admin

Opublikowano: 18-10-1939

Kilka faktów z historii naszej szkoły

                                                        Strona z pierwszej kroniki szkoły.

Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach  (ówcześnie w Zdunach) rozpoczęła swoją działalność 18 października 1939 roku.

W okresie okupacji budynek szkoły był kilkanaście razy opuszczany z  powodu niemieckich ataków. Wszystkie pomoce naukowe uległy zniszczeniu. Ławki szkolne i książki z bibliotek wojsko niemieckie paliło na podwórzu szkolnym.

Po odzyskaniu niepodległości w ogołoconym budynku naukę rozpoczęło ponad 300 uczniów.  Było to możliwe dzięki wsparciu i pomocy rodziców i mieszkańców gminy. Powoli zaczynały odbudowywać się organizacje szkolne: Szkolne Koło PKC, Spółdzielnia Uczniowska, Związek Harcerstwa Polskiego. Wprowadzono też dożywianie dzieci z uboższych rodzin. Stopniowo wzbogacało się zaplecze dydaktyczne szkoły oraz zasoby biblioteki.  

Od 1946 roku szkoła czciciła pamięć rodaków poległych za ojczyznę. Corocznie 1 września uczniowie z nauczycielami składali kwiaty na grobach tych, którzy walczyli o wolną Polskę.

Od samego początku istnienia placówki pedagodzy przygotowywali apele, akademie, uroczystości szkolne i środowiskowe. 

W grudniu 1986 roku został wmurowany kamień węgielny pod budowę nowego budynku szkoły.
Akt erekcyjny został odczytany przez ówczesnego przewodniczącego Komitetu Społecznego p. Cezarego Dzierżka.

Obecnie w naszej szkole uczy się około 300 uczniów w 15 oddziałach klasowych. Pracuje z nimi 23 nauczycieli. Wszyscy pedagodzy posiadają pełne kwalifikacje do pracy w szkole podstawowej. Jest to kadra systematycznie doskonaląca się na kursach i studiach podyplomowych.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie: polonistyczną, przyrodniczą, historyczną, matematyczną, informatyczną, językową, a w roku szkolnym 2007/2008 centrum multimedialne
w czytelni, sfinansowane przez Fundusz Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny. Posiadamy stały, szybki dostęp do Internetu. W  ostatnich latach znacznie wzrosła ilość zakupionych lub przekazanych przez sponsorów pomocy dydaktycznych. Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, biblioteki, stołówki, sali gimnastycznej, boiska. W szkole działa sklepik prowadzony przez uczniów pod opieką p. Małgorzaty Felczak.

W naszej szkole oferujemy uczniom naukę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Najlepsi uczniowie nagradzani są stypendiami za wyniki w nauce.

Swoje zainteresowania i zdolności dzieci mogą rozwijać na:

  • dodatkowych zajęciach sportowych,
  • Samorządzie Uczniowskim,
  • Kołach zainteresowań: historycznym, informatycznym, przyrodniczym, plastycznym, teatralnym.

W ciągu roku szkolnego organizowanych jest wiele wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych. Odbywają się również wyjazdy do kina i teatrów w  Łodzi oraz Warszawie.

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łowiczu, Gminnym Domem Kultury, Powiatową Komendą Policji w Łowiczu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Może Ciebie zainteresuje…

Skip to content