046 8387537 [email protected]

Informacja dla Rodziców i Uczniów dotycząca zasad kształcenia na odległość.

Opublikowane przez admin

Opublikowano: 30-03-2020

 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku z zapobieganiem COVID-19, od 25.03.2020r. w naszej szkole będą obowiązywały zasady  dotyczące kształcenia na odległość.

1. Od 25.03.2020r. nauczyciele/wychowawcy będą przesyłać codziennie poprzez wypracowane formy komunikacji, materiały do lekcji wraz z instrukcjami wg planu ucznia na każdy dzień, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, organizacyjnych, technicznych,zasad bezpieczeństwa  w sieci oraz higienę  pracy dziecka i ucznia.

2.W kształceniu na odległość realizowane są wszystkie zajęcia obowiązkowe.

3.Głównym narzędziem komunikacji jest dziennik elektroniczny i poczta elektroniczna.W sytuacji, gdy uczeń/rodzic nie ma dostępu do poczty elektronicznej istnieje możliwość przekazywania informacji, pracy poprzez  smsy,przesyłanie zdjęć, dostępne aplikacje.


4.Nauczyciele klas 1-3 będą częściej utrzymywać kontakt z Rodzicami niż z dziećmi. Do nich też Rodzice powinni się zgłaszać o dodatkowe wyjaśnienia lub  inną pomoc, konsultacje. Prosimy Państwa o regularne odczytywanie wiadomości i przekazywanie ich dzieciom lub umożliwienie dzieciom odczytywanie wiadomości skierowanych na Państwa pocztę.

5.Nauczyciele dołożą wszelkich starań , aby praca była równomiernie rozłożona, dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów, wielopoziomowa (prace obowiązkowe i dla chętnych).


6. W trosce o zdrowie uczniów, znaczna część zajęć będzie realizowana z wykorzystaniem podręczników, zeszytów ćwiczeń i kart pracy, aby nie wydłużać pracy z monitorem ekranowym.


7.Nauczyciele klas 4-8 komunikują się bezpośrednio z uczniami poprzez ustalone formy. Przekazują również informacje Rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.


8.Uczniowie będą oceniani. Nauczyciele określą sposoby i formy sprawdzania wiedzy w zależności od przedmiotu, uwzględnią : terminowość, zaangażowanie, aktywność oraz poinformują uczniów i rodziców. Oceny będą wpisywane do dziennika i widoczne jak do tej pory.


9. Po powrocie do szkoły, uczniowie są zobowiązani do przekazania swoich ćwiczeń, zeszytów z określoną datą obowiązkowych prac w okresie zdalnego nauczania.


10.Nauczyciele specjaliści (pedagodzy,psycholog,logopeda )są do dyspozycji uczniów i Rodziców poprzez e-dziennik lub kontakt telefoniczny. Zawsze chętnie pomogą, poradzą, dodadzą otuchy.


11.Wychowawcy grup przedszkolnych przekazują materiały do pracy z dzieckiem z wykorzystaniem dotychczasowych form komunikowania  się (e-mail,kontakt telefoniczny,grupy na portalach społecznościowych).


12. W przypadku trudności prosimy kontaktować się z wychowawcami klas lub bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu. Zdajemy sobie sprawę, że to trudny czas dla nas wszystkich, wymagający wiele wysiłku , szczególnie od Rodziców. Dziękujemy za wzajemne zrozumienie i wsparcie. Prosimy o motywowanie dzieci do systematycznej pracy.

Może Ciebie zainteresuje…

Jezus to dobry Król.

Jezus to dobry Król.

Informacje przeznaczone dla przedszkolaków - 3 latków- z grupy p. Małgorzaty Lus i p. Małgorzaty Zawadzkiej. Czas...

Skip to content