046 8387537 [email protected]

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Opublikowane przez Beata Wójcik

Opublikowano: 27-02-2024

W dniu 22 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), który  ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i świętowany jest na całym świecie. W Polsce dzień ten obchodzimy od 2005 roku. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Tegoroczne hasło  DBI to „Działajmy razem na rzecz bezpiecznego Internetu ”, bo właśnie razem możemy tworzyć bezpieczny Internet, bezpiecznie korzystać z nowych technologii.

Na temat bezpieczeństwa w Internecie mówią w szkole wychowawcy na godzinach wychowawczych, mówią nauczyciele i pedagodzy szkolni, temat poruszany jest na lekcjach informatyki, na zajęciach kółka komputerowego. Zasady, jak bezpiecznie korzystać z Internetu, umieszczone są na gazetkach i plakatach, które uczniowie sami wykonują, widnieją również  na tablicy przy pracowni komputerowej.

Apel z okazji DBI miał na celu przypomnieć i jeszcze w innej formie uświadomić uczniom klas 4-8, jakie zagrożenia mogą być następstwem niewłaściwego korzystania z komputera oraz Internetu. Prowadzący zachęcali, by z Internetu korzystać rozważnie i mądrze, a wtedy przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa przyniesie on wiele korzyści.
Zasady, to przede wszystkim:
– Instalacja programu antywirusowego i regularne uaktualnianie bazy sygnatur wirusów.
– Nie wierzenie w oferty szybkiego i łatwego wzbogacenia się, które otrzymujemy w poczcie.
– Nim prześlemy anonimowy e-mail, zastanówmy się, czy jest on wart przeczytania.
– Nie instalowanie programów niepewnego pochodzenia.
– Czytanie uważnie komunikatów przeglądarki, a nie akceptowanie wszystkiego w ciemno.
– Nie wchodzenie na niedozwolone strony.
– Nie otwieranie załączników w poczcie niewiadomego pochodzenia.

Mając na uwadze, że w dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy w mniejszym bądź większym stopniu online, a zatem wszyscy jesteśmy narażeni na potencjalne szkody, które może wyrządzić nam nieodpowiednie korzystanie z Internetu poprosiliśmy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu:  st. sierżant panią Katarzynę  Szabłowską oraz  aspiranta panią Katarzynę Król-Bińczak o przybliżenie uczniom konsekwencji złego zachowania w sieci. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali pogadanki, a później wzięli udział w konkursie na temat Internetu.

Pozostaje nam mieć nadzieję, że zdrowy rozsądek użytkowników Internetu, szczególnie tych młodszych zwycięży nad chęcią wchodzenia na niedozwolone strony, prowadzenia niebezpiecznych rozmów, instalowania nielegalnych programów czy otwierania załączników pochodzących z niewiadomego źródła.

Beata Wójcik – pedagog szkolny

Może Ciebie zainteresuje…

Spotkanie z alpakami

Spotkanie z alpakami

13 czerwca na terenie naszej szkoły, przedszkolaki miały okazję spotkać niezwykłe zwierzaki jakimi są alpaki. Ich...

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ DZIECKA

3 czerwca w naszym oddziale przedszkolnym świętowaliśmy Dzień Dziecka. Tego dnia na dzieci czekało mnóstwo atrakcji...

Skip to content