046 8387537 [email protected]

„Studio terapii – przestrzeń dla zmysłów w Gminie Zduny!”

Opublikowane przez Anna Kubica

Opublikowano: 23-09-2022

Gmina Zduny realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.t. „Studio terapii – przestrzeń dla zmysłów w Gminie Zduny!”

Celem projektu jest poprawa dostępu i zwiększenia szans aktywnego uczestnictwa dzieci w wieku przedszkolnym 101 osób (50Ki 21M) w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 2 OWP w Gminie Zduny w okresie 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r. poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, tj. doposażenie OWP w niezbędny sprzęt
i pomoce dydaktyczne dla 6 dzieci niepełnosprawnych, rozszerzenie oferty OWP o organizację
i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci
w zakresie wyrównania stwierdzonych deficytów (tj. objęcie 6 dzieci zajęciami dodatkowymi specjalistycznymi), a także rozwijanie kompetencji kluczowych u 100 dzieci (50K i 50M) z OWP
w Nowych Zdunach oraz nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez 9 K nauczycieli pracujących w 2 OWP. Cel główny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego dla Dział. 11.1.RPOWŁ poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, umożliwienie udziału w edukacji dzieciom z deficytami społecznymi, emocjonalnymi i intelektualnymi zagrożonych znacznym opóźnieniem wejścia w system edukacji.

Dofinansowanie projektu z UE: 510 000,00 zł

Rekrutacja

Regulamin projektu

Informacja o rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy -na zajęcia specjalistyczne

Formularz zgłoszeniowy-na zajęcia artystyczno- kreatywne

Rodo do formularza

Może Ciebie zainteresuje…

Światowy Dzień Bez Papierosa

Światowy Dzień Bez Papierosa

W dniu 31 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Bez Papierosa.  Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze...

Dzień Rodziny

Dzień Rodziny

26 maja był szczególnym dniem w naszym przedszkolu, ze względu na uroczystość przedszkolną z okazji Dnia Rodziny. Była...

Piknik rodzinny

Piknik rodzinny

czerwca uczniowie klas 3 wybrali się na piknik rodzinny do Skansenu w Maurzycach. Dzieci miały szansę poznać kulturę i...

Skip to content