046 8387537 [email protected]

„Studio terapii – przestrzeń dla zmysłów w Gminie Zduny!”

Opublikowane przez Anna Kubica

Opublikowano: 23-09-2022

Gmina Zduny realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.t. „Studio terapii – przestrzeń dla zmysłów w Gminie Zduny!”

Celem projektu jest poprawa dostępu i zwiększenia szans aktywnego uczestnictwa dzieci w wieku przedszkolnym 101 osób (50Ki 21M) w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 2 OWP w Gminie Zduny w okresie 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r. poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, tj. doposażenie OWP w niezbędny sprzęt
i pomoce dydaktyczne dla 6 dzieci niepełnosprawnych, rozszerzenie oferty OWP o organizację
i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci
w zakresie wyrównania stwierdzonych deficytów (tj. objęcie 6 dzieci zajęciami dodatkowymi specjalistycznymi), a także rozwijanie kompetencji kluczowych u 100 dzieci (50K i 50M) z OWP
w Nowych Zdunach oraz nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez 9 K nauczycieli pracujących w 2 OWP. Cel główny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego dla Dział. 11.1.RPOWŁ poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, umożliwienie udziału w edukacji dzieciom z deficytami społecznymi, emocjonalnymi i intelektualnymi zagrożonych znacznym opóźnieniem wejścia w system edukacji.

Dofinansowanie projektu z UE: 510 000,00 zł

Rekrutacja

Regulamin projektu

Informacja o rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy -na zajęcia specjalistyczne

Formularz zgłoszeniowy-na zajęcia artystyczno- kreatywne

Rodo do formularza

Może Ciebie zainteresuje…

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości", dzięki...

Wirtualne Laboratorium Empiriusz

Wirtualne Laboratorium Empiriusz

W naszej szkole realizowany jest projekt Empiriusz, który jest wirtualną symulacją chemicznego laboratorium. Dzięki...

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2023

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2023

Dbając o bezpieczeństwo naszych podopiecznych w czasie zbliżających się ferii zimowych w grupach przedszkolnych oraz w...

Skip to content