046 8387537 [email protected]

SZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY ,,NAŁOGOM –NIE”

Opublikowane przez Beata Wójcik

Opublikowano: 21-12-2021

W grudniu został rozstrzygnięty szkolny konkurs profilaktyczny, którego celem było:

  • propagowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia,
  • podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji uzależnień,

Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym wykonaniu plakatu promującego życie wolne od uzależnień (uzależnienie od papierosów, alkoholu, narkotyków lub dopalaczy oraz uzależnienia od Internetu, etc). 

Jury wyłoniło zwycięzców:

   klas IV-VIII                                                                           klasy I-III

  I miejsce: Martyna  Frątczak VIIa                               I miejsce: Liliana Wasilewska Ia

 II miejsce: Marta Morawska VIII a                              II miejsce: Natalia Miziołek Ia , Emilia Rynek IIb

III miejsce: Marcelina Stępień VIIIa                            III miejsce:  Wiktoria Gasik Ia, Jakub Jankowski Ia

Konkurs plastyczny był zwieńczeniem działań profilaktycznych, które w ostatnich miesiącach były prowadzone w naszej szkole. Warsztaty profilaktyczne, zajęcia psychoedukacyjne z pedagogiem, psychologiem, prezentacja filmów edukacyjnych, przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i świadomości uczniów dotyczącej uzależnień (przyczyny, objawy, pomoc).
Uczniowie potrafią zdefiniować, czym jest uzależnienie, potrafią wymienić substancje oraz czynności, które działają uzależniająco, wiedzą, że alkohol, składniki dymu papierosowego oraz substancje psychoaktywne źle wpływają na zdrowie i życie człowieka. Ponadto uczniowie poznali asertywne zachowania, pomagające unikać sytuacji zagrażających zdrowiu.

W celu wzmacniania czynników chroniących prowadzone były zajęcia rozwijające postawę asertywności, wzmacnianie poczucia przynależności do środowiska szkolnego, poczucie własnej wartości, umiejętność rozwiązywania problemów.  

Konkurs plastyczny zostały zorganizowany we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdunach, dzięki której pozyskaliśmy środki finansowe na nagrody dla zwycięzców konkursu. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji działań profilaktycznych oraz uczestnikom konkursu. Gratulujemy zwycięzcom!

Koordynatorzy konkursu: Beata Wójcik, Monika Kotowicz

Może Ciebie zainteresuje…

Skip to content