046 8387537 [email protected]

REKRUTACJA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W NOWYCH ZDUNACH NA ROK 2021/2022

Opublikowane przez admin

Opublikowano: 24-04-2021

Dyrektor Gminnego Żłobka w Nowych Zdunach ogłasza rekrutację dzieci   na rok 2021/2022.

Zapraszam wszystkich chętnych do składania dokumentów rekrutacyjnych  od dnia 26 kwietnia 2021 roku do 14 maja 2021 roku.

Wnioski wraz z dokumentami, niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, będzie można składać do wystawionej urny przed wejściem do żłobka, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Wnioski złożone przez Rodziców wcześniej, w trakcie roku, będą rozpatrywane po dostarczeniu oświadczeń spełniania kryteriów rekrutacyjnych.

Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać ze strony: spnowezduny.pl – zakładka – żłobek.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie 507 046 374

Kryteria rekrutacyjne obowiązujące w Gminnym Żłobku w Nowych Zdunach                                                         na rok 2021/2022

 1. Do Gminnego Żłobka w Nowych Zdunach pierwszeństwo przyjęcia w roku szkolnym 2021/2022 ma dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Zduny, którego/które:
 1. oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują zawodowo (w tym rodzice przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, którym umieszczenie dziecka  w żłobku pozwoli na powrót do pracy, po przerwie z urodzeniem dziecka);
 2. rodzic/prawny opiekun samotnie wychowuje dziecko, pracuje zawodowo;
 3. posiada orzeczenie o niepełnosprawności:
 4. pochodzi z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci)
 1. W przypadku zaspokojenia potrzeb rodziców pracujących w zakresie umieszczenia dzieci w żłobku, w ramach wolnych miejsc mogą być przyjęte dzieci rodziców niepracujących.
 1. W przypadku wolnych miejsc, nabór do Żłobka zostanie rozszerzony o dzieci zamieszkałe poza obrębem Gminy Zduny.
 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
 1. zaświadczenie od pracodawców obojga rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica/prawnego opiekuna  samotnie wychowującego dziecko;
 2. ważne orzeczenie o niepełnosprawności (kopia + oryginał do wglądu);
 3. oświadczenie o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci;
 4. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

WNIOSKI – REKRUTACJA ŻŁOBEK

Może Ciebie zainteresuje…

Dla Rodziców

Dla Rodziców

Drodzy Rodzice, Informujemy, iż Wójt Gminy Zduny podjął decyzję, że Gminny Żłobek będzie otwarty od poniedziałku 18...

Skip to content