046 8387537 [email protected]

Praca biblioteki szkolnej od 1 września 2020 roku.

Opublikowane przez admin

Opublikowano: 29-09-2020

Witam naszych czytelników w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszam do biblioteki szkolnej

PONIEDZIAŁEK 7.45 – 14.15

WTOREK 7.45 – 14.15

ŚRODA 7.45 – 14.15

CZWARTEK 7.45 – 14.15

PIĄTEK 9.00 – 13.00

Przypominam o konieczności zwrotu zaległych podręczników
oraz innych książek.

Od 1 września 2020r. na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające
z biblioteki szkolnej.

Opracowany został regulamin zawierający zasady korzystania
z księgozbioru podczas epidemii oraz harmonogram wizyt w bibliotece uczniów poszczególnych klas.

HARMONOGRAM WIZYT
UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH KLAS
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

w roku szkolnym 2020/2021

KLASATERMIN
2aWtorek godz. 10.00
2bWtorek godz. 9.00
3aPoniedziałek godz. 10.15
3bPoniedziałek godz. 9.40
4aCzwartek godz. 8.30
4bCzwartek godz. 8.30
5Piątek godz. 12.30
6aWtorek godz. 12.30
6bWtorek godz. 12.30
7aŚroda godz. 11.30
7bŚroda godz. 11.30
8aPoniedziałek godz. 11.30
8bPoniedziałek godz. 11.30
1a i 1bII półrocze

REGULAMIN BIBLIOTEKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. PIERWSZEGO MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W CZASIE EPIDEMII COVID-19

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami otwarcia

biblioteki szkolnej umieszczonymi na drzwiach wejściowych do biblioteki
oraz na stronie internetowej szkoły.

 1. Uczeń wchodzący do biblioteki ma obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość minimum 1,5 metra
  od pozostałych użytkowników.
 3. Jednocześnie w bibliotece mogą przebywać dwie osoby, każdy następny czytelnik oczekuje na korytarzu w bezpiecznej odległości.
 4. Nauczyciel bibliotekarz nosi osłonę nosa i ust podczas wykonywania obowiązków.
 5. Zapewnia się regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy (np. klamki, blaty, oparcia krzeseł).

II. ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 1. Ograniczony zostaję dostęp do księgozbioru.
 2. Wypożyczający nie korzystają z wolnego dostępu do zbiorów,
  książki podaje wyłącznie bibliotekarz.
 3. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem czytelnicy oczekują na książkę w wyznaczonym miejscu. (biurko dla wypożyczających książki).
 4. Czytelnia dla uczniów jest zamknięta.
 5. Wypożyczanie książek uczniom klas I-VIII odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu.

III. ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracane książki do biblioteki są poddane dwudniowej kwarantannie.
 2. Przyjęte książki zostają odłożone na wydzielony i oznakowany regał.
 3. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone
  z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny.

IV. ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie o terminach zwrotów podręczników.
 3. Uczniowie/Rodzice zwracają podręczniki w kompletach.
 4. Uczniowie do biblioteki wchodzą pojedynczo.
 5. Nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą przeznacza 10 minut na każdego ucznia np. zgodnie z numerem ucznia w dzienniku.
 6. Uczeń podaje dane czytelnika: imię, nazwisko, klasę oraz numer inwentarzowy podręcznika. Wraz z wychowawcą sprawdza zgodność numerów kart we wszystkich podręcznikach, a następnie oddaje je bibliotekarzowi.
 7. Nauczyciel bibliotekarz sprawdza stan konta czytelnika, udziela informacji czy wszystkie książki zostały zwrócone.
 8. Z podręczników należy usunąć foliowe okładki, zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki.
 9. Podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić.
 10. W bibliotece będzie wyznaczone miejsce, w którym będą składowane zwracane podręczniki na czas kwarantanny.
 11. Złożone podręczniki zostaną oznaczone datą, w której zostały przyjęte.
 12. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz ponownie dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany przez wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.

Może Ciebie zainteresuje…

Uroczystość Pasowania Czytelnika

Uroczystość Pasowania Czytelnika

Każdego roku szkolnego w bibliotece odbywa się uroczystość Pasowaniana Czytelnika uczniów klas pierwszych. Uczniowie...

INSPIRUJĄCE STRONY INTERNETOWE

INSPIRUJĄCE STRONY INTERNETOWE

www.sjp.pwn.pl – internetowy Słownik języka polskiego PWNwww.so.pwn.pl – internetowy Wielki słownik...

Skip to content