046 8387537 [email protected]

Od 11 maja 2020r. powrót do żłobka/oddziałów przedszkolnych

Opublikowane przez admin

Opublikowano: 05-05-2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski w Nowych Zdunach informuje, że w związku z ograniczeniami, które nakłada na nas sytuacja epidemiologiczna nie możemy zapewnić opieki wszystkim dzieciom. W pierwszej kolejności ze żłobka/oddziałów przedszkolnych powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przypominam, że w dalszym ciągu w celu zmniejszenia potencjalnej liczby chorych zaleca się ograniczenie kontaktów międzyludzkich, a co za tym idzie pozostawanie w domu. Mając wiedzę o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników ponosicie Państwo odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z  wysłaniem jak i  dowożeniem dziecka do oddziału przedszkolnego/ żłobka.

Decyzją Organu Prowadzącego oddziały przedszkolne i żłobek zostaną otwarte dla dzieci od 11 maja 2020r.

WAŻNE  INFORMACJE

Rodzicu, pamiętaj:

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

W celu zachowania bezpieczeństwa, w żłobku/oddziałach przedszkolnych obowiązywać będą odpowiednie procedury, między innymi: mierzona będzie temperatura dziecka przy wejściu,  rodzice nie będą mieli możliwości wejść do budynku żłobka/oddziału przedszkolnego, dzieci przyprowadzane i odbierane będą w wejściu do budynku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest nadal  wypłacany  rodzicom, gdy:

 • przedszkole  i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy przedszkole lub żłobek nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19

Rodzicu pamiętaj, że ponosisz ryzyko i odpowiedzialność za decyzję o wysłaniu dziecka do żłobka w czasie trwania epidemii  COVID 19.

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72
 • Konwencja o Prawach Dziecka art. 3, art. 19, art.  33
 • Statut  Żłobka  w  Nowych Zdunach

Może Ciebie zainteresuje…

Spotkanie z alpakami

Spotkanie z alpakami

13 czerwca na terenie naszej szkoły, przedszkolaki miały okazję spotkać niezwykłe zwierzaki jakimi są alpaki. Ich...

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ DZIECKA

3 czerwca w naszym oddziale przedszkolnym świętowaliśmy Dzień Dziecka. Tego dnia na dzieci czekało mnóstwo atrakcji...

DZIEŃ RODZINY

DZIEŃ RODZINY

"Mama i Tata to najpiękniejsze słowa świata!" - pod takim hasłem, w naszym oddziale przedszkolnym świętowaliśmy Dzień...

Skip to content