046 8387537 [email protected]

Od 11 maja 2020r. powrót do żłobka/oddziałów przedszkolnych

Opublikowane przez admin

Opublikowano: 05-05-2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski w Nowych Zdunach informuje, że w związku z ograniczeniami, które nakłada na nas sytuacja epidemiologiczna nie możemy zapewnić opieki wszystkim dzieciom. W pierwszej kolejności ze żłobka/oddziałów przedszkolnych powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przypominam, że w dalszym ciągu w celu zmniejszenia potencjalnej liczby chorych zaleca się ograniczenie kontaktów międzyludzkich, a co za tym idzie pozostawanie w domu. Mając wiedzę o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników ponosicie Państwo odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z  wysłaniem jak i  dowożeniem dziecka do oddziału przedszkolnego/ żłobka.

Decyzją Organu Prowadzącego oddziały przedszkolne i żłobek zostaną otwarte dla dzieci od 11 maja 2020r.

WAŻNE  INFORMACJE

Rodzicu, pamiętaj:

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

W celu zachowania bezpieczeństwa, w żłobku/oddziałach przedszkolnych obowiązywać będą odpowiednie procedury, między innymi: mierzona będzie temperatura dziecka przy wejściu,  rodzice nie będą mieli możliwości wejść do budynku żłobka/oddziału przedszkolnego, dzieci przyprowadzane i odbierane będą w wejściu do budynku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest nadal  wypłacany  rodzicom, gdy:

 • przedszkole  i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy przedszkole lub żłobek nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19

Rodzicu pamiętaj, że ponosisz ryzyko i odpowiedzialność za decyzję o wysłaniu dziecka do żłobka w czasie trwania epidemii  COVID 19.

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72
 • Konwencja o Prawach Dziecka art. 3, art. 19, art.  33
 • Statut  Żłobka  w  Nowych Zdunach

Może Ciebie zainteresuje…

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

20 września 2023 roku po raz kolejny obchodziliśmy święto wszystkich Przedszkolaków. Tego dnia na dzieci czekało wiele...

Zbieramy nakrętki

Zbieramy nakrętki

Zapraszamy całą społeczność szkolną do udziału w zbiórce plastikowych nakrętek. Zebrane nakrętki będą przekazane...

Skip to content