046 8387537 [email protected]

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne realizowane w ramach projektu „Lepsza przyszłość dla maluchów w Gminie Zduny”

Opublikowane przez admin

Opublikowano: 04-03-2020

W ramach realizowanego projektu „Lepsza przyszłość dla maluchów w Gminie Zduny” współfinansowanego ze środków Europejskich Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Oddziale Przedszkolnym w Nowych Zdunach prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci. 

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci , kształtowanie umiejętności społecznych (akceptowanie odmienności i otwartości na nią, współpraca w grupie, przełamywanie barier komunikacyjnych) przy jednoczesnym poznawaniu siebie , swoich możliwości i ograniczeń, jako punktu wyjścia do poznania innych.

Beata Wójcik

Może Ciebie zainteresuje…

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W dniu 22 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), który  ustanowiony został z...

Skip to content