046 8387537 [email protected]

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne realizowane w ramach projektu „Lepsza przyszłość dla maluchów w Gminie Zduny”

Opublikowane przez admin

Opublikowano: 04-03-2020

W ramach realizowanego projektu „Lepsza przyszłość dla maluchów w Gminie Zduny” współfinansowanego ze środków Europejskich Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Oddziale Przedszkolnym w Nowych Zdunach prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci. 

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci , kształtowanie umiejętności społecznych (akceptowanie odmienności i otwartości na nią, współpraca w grupie, przełamywanie barier komunikacyjnych) przy jednoczesnym poznawaniu siebie , swoich możliwości i ograniczeń, jako punktu wyjścia do poznania innych.

Beata Wójcik

Może Ciebie zainteresuje…

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12...

Skip to content