046 8387537 [email protected]

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

Opublikowane przez Renata Zawiślak

Opublikowano: 15-06-2020

1.Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej będzie odbywać się od 22 do 26 czerwca 2020 r.

2.Miejscem zwrotu książek jest biblioteka szkolna.

3.Bibliotekarz/Rodzic/uczeń podczas zwrotu podręczników powinien używać środki ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz przestrzegać dystansu 1,5m od drugiej osoby.

4.Uczniowie do biblioteki wchodzą pojedynczo.

5.Zasady zwrotu podręczników:

  • Przyjmowane są tylko pełne komplety (uczeń ma obowiązek usunięcia zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń). Każda książka powinna być podpisana na metryczce. Za podręczniki zniszczone lub zagubione Rodzic, zgodnie z regulaminem,  jest do wniesienia opłaty w określonym terminie.
  • Podręczniki są zwracane przez uczniów/Rodziców w ustalone przez dyrektora oraz nauczyciela bibliotekarza dni, w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia grupowania się osób.
  • W danym dniu podręczniki zwraca wyznaczona klasa wraz z wychowawcą,                               w wyznaczonych godzinach.
  • W miarę możliwości zwrotu podręczników dokonuje zgodnie z listą w dzienniku.
  • Osoby oczekujące na korytarzu zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości.

6.Procedura odbioru podręczników:

  • Rodzic/uczeń podaje  dane czytelnika: imię, nazwisko, klasę oraz numer inwentarzowy podręczników. Wraz z wychowawcą sprawdza zgodność numerów kart we wszystkich podręcznikach, a następnie oddaje je bibliotekarzowi.
  • Nauczyciel bibliotekarz sprawdza stan konta czytelnika, udziela informacji, czy wszystkie książki zostały zwrócone.
  • Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia Rodzic zobowiązany jest do wpłaty, o czym zostanie poinformowany przez wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny.

Procedura oparta o wytyczne Biblioteki Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Harmonogram zwrotu podręczników:

22 czerwca (poniedziałek)

 kl. 1a        900-945

 kl  1b     1000-1045

 kl. 2a     1100-1200

23 czerwca (wtorek)

kl. 2b        900-1000

kl. 3a      1015-1100

kl. 3b      1115-1200

kl. 4        1215-1315

24 czerwca (środa)

kl. 5a        830-930

kl. 5b       945-1045

kl. 6a       1100-1200

kl. 6b       1215-1315

25 czerwca (czwartek)

kl. 7a        900-1000

kl. 7b       1015-1115

kl. 8a       1130-1230

kl. 8b       1245-1345

Jeżeli uczeń/Rodzic w wyznaczonym terminie nie będzie mógł dokonać zwrotu podręczników wyznacza się dodatkowy terminy 26 czerwca od 900-1200.

UWAGA!!!

W wyznaczonym terminie zwrotu podręczników Czytelnik zobowiązany jest oddać wszystkie książki, materiały biblioteczne wypożyczone w ciągu roku szkolnego.

Przyjęte książki i materiały zostaną odłożone na wyznaczonym regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania.

Może Ciebie zainteresuje…

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja organizowana od wielu lat przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Głównym...

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

    Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowe wydarzenie a pierwsze wypożyczenie...

Skip to content