046 8387537 [email protected]

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

Opublikowane przez Renata Zawiślak

Opublikowano: 15-06-2020

1.Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej będzie odbywać się od 22 do 26 czerwca 2020 r.

2.Miejscem zwrotu książek jest biblioteka szkolna.

3.Bibliotekarz/Rodzic/uczeń podczas zwrotu podręczników powinien używać środki ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz przestrzegać dystansu 1,5m od drugiej osoby.

4.Uczniowie do biblioteki wchodzą pojedynczo.

5.Zasady zwrotu podręczników:

  • Przyjmowane są tylko pełne komplety (uczeń ma obowiązek usunięcia zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń). Każda książka powinna być podpisana na metryczce. Za podręczniki zniszczone lub zagubione Rodzic, zgodnie z regulaminem,  jest do wniesienia opłaty w określonym terminie.
  • Podręczniki są zwracane przez uczniów/Rodziców w ustalone przez dyrektora oraz nauczyciela bibliotekarza dni, w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia grupowania się osób.
  • W danym dniu podręczniki zwraca wyznaczona klasa wraz z wychowawcą,                               w wyznaczonych godzinach.
  • W miarę możliwości zwrotu podręczników dokonuje zgodnie z listą w dzienniku.
  • Osoby oczekujące na korytarzu zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości.

6.Procedura odbioru podręczników:

  • Rodzic/uczeń podaje  dane czytelnika: imię, nazwisko, klasę oraz numer inwentarzowy podręczników. Wraz z wychowawcą sprawdza zgodność numerów kart we wszystkich podręcznikach, a następnie oddaje je bibliotekarzowi.
  • Nauczyciel bibliotekarz sprawdza stan konta czytelnika, udziela informacji, czy wszystkie książki zostały zwrócone.
  • Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia Rodzic zobowiązany jest do wpłaty, o czym zostanie poinformowany przez wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny.

Procedura oparta o wytyczne Biblioteki Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Harmonogram zwrotu podręczników:

22 czerwca (poniedziałek)

 kl. 1a        900-945

 kl  1b     1000-1045

 kl. 2a     1100-1200

23 czerwca (wtorek)

kl. 2b        900-1000

kl. 3a      1015-1100

kl. 3b      1115-1200

kl. 4        1215-1315

24 czerwca (środa)

kl. 5a        830-930

kl. 5b       945-1045

kl. 6a       1100-1200

kl. 6b       1215-1315

25 czerwca (czwartek)

kl. 7a        900-1000

kl. 7b       1015-1115

kl. 8a       1130-1230

kl. 8b       1245-1345

Jeżeli uczeń/Rodzic w wyznaczonym terminie nie będzie mógł dokonać zwrotu podręczników wyznacza się dodatkowy terminy 26 czerwca od 900-1200.

UWAGA!!!

W wyznaczonym terminie zwrotu podręczników Czytelnik zobowiązany jest oddać wszystkie książki, materiały biblioteczne wypożyczone w ciągu roku szkolnego.

Przyjęte książki i materiały zostaną odłożone na wyznaczonym regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania.

Może Ciebie zainteresuje…

Uroczystość Pasowania Czytelnika

Uroczystość Pasowania Czytelnika

Każdego roku szkolnego w bibliotece odbywa się uroczystość Pasowaniana Czytelnika uczniów klas pierwszych. Uczniowie...

INSPIRUJĄCE STRONY INTERNETOWE

INSPIRUJĄCE STRONY INTERNETOWE

www.sjp.pwn.pl – internetowy Słownik języka polskiego PWNwww.so.pwn.pl – internetowy Wielki słownik...

Nowy rok – nowe książki!

Nowy rok – nowe książki!

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o kolejne książki. Nowa dostawa jest również zasługą naszych uczniów. Dzięki...

Skip to content