046 8387537 [email protected]

Witaj Majowa Jutrzenko !

Opublikowane przez Renata Zawiślak

Opublikowano: 02-05-2020

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca ustrój prawny państwa.

W tym roku obchodzimy dwieście dwudziestą dziewiątą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791 r., była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Konstytucja wyrażała nadzieje Polaków na wzmocnienie państwa, władzy królewskiej i wojska, a także nadanie praw mieszczanom i poprawienie sytuacji chłopów. Uchwalając Konstytucję 3 Maja posłowie Sejmu Czteroletniego podjęli próbę ratowania Rzeczpospolitej.

Włączmy się w aktywnie w obchody, poprzez słuchanie patriotycznych pieśni, pogłębianie wiedzy historycznej.

Witaj Majowa Jutrzenko

Zgoda Sejmu to sprawiła:

W literaturze, sztuce i filmie:

Może Ciebie zainteresuje…