046 8387537 [email protected]

UCZYMY LEPIEJ SIĘ UCZYĆ (część 2)

Opublikowane przez Beata Wójcik

Opublikowano: 27-03-2020

METODY UŁATWIAJCIE ZAPAMIĘTYWANIE MATERIAŁU PAMIĘCIOWEGO – cd.

Mnemotechniki

Mnemotechniki polegają na uporządkowaniu i pogrupowaniu elementów do nauczenia się według dowolnie przyjętych zasad np. na zasadzie skojarzeń, podobieństwa (pod dowolnym względem), ułożonych rytmicznie (w formie wierszyka) lub w logicznej czy żartobliwej formie, co pozwala je łatwiej zapamiętać.

 Innymi słowy – to Ty decydujesz, jak wykorzystasz tutaj swoje skojarzenia, choć możesz też posłużyć się gotowymi propozycjami. Pamiętaj tylko, by zwłaszcza na początku sięgać raczej po proste mnemotechniki, bo zbyt skomplikowane same w sobie mogą być trudne do zapamiętania.

Przykłady prostych mnemotechnik:

1.Metoda pierwszych liter – pomaga zapamiętać właściwą kolejność słów, np. nazw planet Układu Słonecznego:
Kolejność planet Układu Słonecznego w języku polskim: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun: Moja Wiecznie Zapracowana Mama Jutro Sama Usmaży Naleśniki.

Instrukcja: Spróbuj w podobny sposób „zapamiętać” nazwy krajów,
z którymi graniczy Polska (poniżej – wg kolejności od najdłuższej do najkrótszej granicy):
Czechy, Słowacja, Ukraina, Niemcy, Białoruś, Rosja, Litwa.

2. Akronimy (skrótowce) – metoda pomocna, gdy chcemy zapamiętać informację składającą się z kilku czy kilkunastu słów. Polega na stworzeniu całkiem nowego słowa bądź wyrażenia z pierwszych liter wyrazów, które próbujemy zapamiętać. Może mieć dwie formy:

  • Akronimy znaczące – takie, które mają jakieś znaczenie w języku polskim lub innym, który znamy, np. HOMES (ang. domy) – lista wielkich jezior Ameryki północnej: Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior.
  •  Akronimy nieznaczące, np. KOSDKP – okresy paleozoiku: Kambr, Ordowik, Sylur, Dewon, Karbon, Perm.

Akronimy znaczące trudniej stworzyć, ale łatwiej dzięki nim coś zapamiętać (bo one same są łatwiejsze do zapamiętania).

Instrukcja: Spróbuj stworzyć akronim znaczący i/lub nieznaczący dla dowolnej informacji, jaka pojawiła się na lekcjach w szkole w ostatnim tygodniu-dwóch.

3.Rymowanki – wykorzystują fakt, że łatwiej nam zapamiętywać zdania mające rymy i określony rytm, np. wierszyk ułatwiający zapamiętanie reguł pisowni „u”:

Zapamiętaj zawsze tu 
Pisz otwarte zwykłe „u”
W słowach: skuwka i zasuwka
Gdyż wyjątkiem są te słówka:
W cząstkach: -unka, -un i -unek
Opiekunka, zdun, pakunek
Pisz je także w cząstce -ulec
Więc budulec i hamulec
W ulu, dwu, gdzie u litera
Wyraz kończy lub otwiera
Wreszcie – niech nikt nie kreskuje
W czasowniku cząstki –uje  

Instrukcja: Spróbuj ułożyć wierszyk, który pomoże Ci w zapamiętaniu dowolnych informacji, jakie znasz ze szkoły.

4. Metoda cyfra – słowo: ułatwia zapamiętywanie liczb poprzez kojarzenie ich ze słowami. Możesz posługiwać się nią na dwa sposoby:

  • Kojarząc daną liczbę ze słowem, które brzmi bardzo podobnie do niej, np. rok założenia Rzymu (753): Na siedmiu wzgórzach piętrzy się Rzym.
  •  Kojarząc daną liczbę z dowolnym słowem zawierającym tyle liter, ile odpowiada tej liczbie (czyli 1 – jednolitrowe słowo, 8 – słowo ośmioliterowe itd.), np. Kamila nr tel. 146 244 458 – Kamila z dużą gracją od rana piła wodę, mając gorączkę.

 Instrukcja: Spróbuj w podobny sposób zapamiętać dowolnie wybraną datę (rok) lub inne dane liczbowe.

pedagodzy szkolni
Beata Wójcik/ Monika Kotowicz

Może Ciebie zainteresuje…

BEZPIECZNE WAKACJE

BEZPIECZNE WAKACJE

Wakacje to nie tylko okres wypoczynku, relaksu i zabawy, ale też czas, w którym dzieci i młodzież są bardziej narażone...

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W dniu 22 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), który  ustanowiony został z...

Skip to content