046 8387537 [email protected]

Świetlica

Opublikowane przez Anna Kubica

Opublikowano: 30-10-2019

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców. W naszej świetlicy opieką objęte są dzieci, których rodzice pracują, jak również dzieci oczekujące na przyjazd szkolnego autobusu oraz dzieci czekające na dodatkowe zajęcia . Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 9.00 i od 12.35 do 16.00. Zajęcia prowadzone w świetlicy są oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe maja charakter zarówno indywidualny, jak i grupowy i odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem dnia. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Dzieci uczestniczą w różnorodnych formach zajęć świetlicowych: odrabianie lekcji, nadrabianiu zaległości oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych w trakcie lekcji.
 Ćwiczymy umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela i starszych kolegów, rozbudzamy zainteresowania czytelnicze, wzbogacające posiadane
wiadomości, zaspokajające ciekawość świata.
 Zajęcia ruchowe dają uczniom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego po zajęciach szkolnych, rozbudzają zainteresowanie różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalają odpocząć i zregenerować siły.
 Uczniowie mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z gier edukacyjno- towarzyskich zgromadzonych w świetlicy.


 Dużą uwagę zwraca się na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej, przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy i na terenie szkoły.


 Są też zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem.
 Systematycznie dekorujemy salę świetlicową i korytarz pracami wykonanymi przez dzieci.


Codziennie wykorzystujemy tablicę interaktywną w celu urozmaicenia zajęć oraz zachęcenia dzieci z problemami w nauce do utrwalania swoich umiejętności w ciekawej formie innej niż ta na lekcji. Jest doskonałym narzędziem rozbudzającym wszechstronną aktywność poznawczą , zaangażowanie w pracę, zaciekawienie i zwiększenie zainteresowania nauką.

Uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z
ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

Może Ciebie zainteresuje…

Interaktywne zeszyty

Interaktywne zeszyty

Polecam stronę z gotowymi do wydruku kartami pracy. Każdy znajdzie coś dla siebie w ciekawej formie; wykreślanki,...

Skip to content