046 8387537 [email protected]

Rekrutacja do Żłobka na rok 2020/2021

Opublikowane przez admin

Opublikowano: 24-04-2020

KRYTERIA REKRUTACYJNE OBOWIĄZUJĄCE 

W GMINNYM  ŻŁOBKU W NOWYCH ZDUNACH 

NA ROK 2020/21

 1. Do Gminnego Żłobka w Nowych Zdunach pierwszeństwo przyjęcia w roku szkolnym 2020/21 ma dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Zduny, którego/które:
 1. oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują zawodowo( w tym rodzice przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, którym umieszczenie dziecka w żłobku pozwoli na powrót do pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 2. rodzic/prawny opiekun samotnie wychowuje dziecko, pracuje zawodowo;
 3. posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
 4. pochodzi  z rodziny wielodzietnej(troje i więcej dzieci). 
 1. W przypadku zaspokojenia potrzeb rodziców pracujących w zakresie umieszczenia dzieci w żłobku, w ramach wolnych miejsc mogą być przyjęte dzieci rodziców niepracujących. 
 1. W przypadku wolnych miejsc nabór do Żłobka zostanie rozszerzony o dzieci zamieszkałe poza obrębem Gminy Zduny. 
 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
 1. zaświadczenia od   pracodawców obojga rodziców /prawnych opiekunów lub rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko; 
 2. ważne orzeczenie o niepełnosprawności (kopia+ oryginał do wglądu);
 3. oświadczenie o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci;
 4. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA

Może Ciebie zainteresuje…

Żłobek

Żłobek

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO GMINNEGO ŻŁOBKA W NOWYCH ZDUNACH NA ROK 2020/2021 LISTA DZIECI OCZEKUJĄCYCH NA...

Dla Rodziców

Dla Rodziców

Drodzy Rodzice, Informujemy, iż Wójt Gminy Zduny podjął decyzję, że Gminny Żłobek będzie otwarty od poniedziałku 18...